terms-and-conditions

Terms and condition language is only in Hungarian!!!

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) érvényesek a Szőke Judit E.V. (továbbiakban: „SZJ”) által üzemeltetett www.judit-art.hu honlapon (továbbiakban: „Judit-Art Webáruház“) elérhető és megvásárolható valamennyi árucikkre, illetve elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra (továbbiakban összefoglalóan: Termék). A Judit-Art Webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaznak, a Judit-Art Webáruház honlapján elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely a Judit-Art Webáruház és a Vásárló (a továbbiakban: „Vásárló”) között elektronikusan jön létre.

Vásárló alatt értjük valamennyi természetes és jogi személyt, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező jogalanyokat.

A Vásárló fogalma magában foglalja a fogyasztó fogalmát. A Ptk. 8:1.§ 3. pontja értelmében fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

A Judit-Art Webáruházban vendégként történő vásárlással, illetve a regisztrációval a Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket.
Tájékoztatjuk Önt, hogy az online rendelésekkel, a szállítás folyamatával kapcsolatban felmerülő kérdések esetén a jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségeinken állunk rendelkezésére. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a www.judit-art.hu nyitóoldalon és „pdf” kiterjesztésű file formátumban letölthető.

2.§ Szerződéses partner adatai

A Vásárló szerződéses partnere:

Cégadatok:

Cégnév: Szőke Judit E.V. kisadózó
Székhely és levelezési cím: 9400 Sopron, Schönherr-malom utca 10A
Telephely: 9400 Sopron, Várkerület 98.
Adószám: 66117557-1-28
Nyilvántartási szám: 31835881
Számlavezető pénzintézet
CIB Bank, Magyaroszág: 10700426-62782249-51100005

Kereskedelmi tevékenységre vonatkozó nyilvántartást vezető hatóság:

Sopron Megyei Jogú Város Jegyzője
Kereskedelmi nyilvántartási szám: 331905/B/1

A tárhely-szolgáltató adatai:
A tárhely-szolgáltató cégneve: Tilaa B.V.
A tárhely-szolgáltató székhelye: Hollandia 5211 AK ‘s-Hertogenbosch
A tárhely-szolgáltató weboldala: https://www.tilaa.com/

Telefonos eléhrhetség: +36 30 475 5287
Ügyfélszolgálatunk telefonon az alábbi időszakokban érhető el:
Hétfőtől pétekig: 12:00 – 16:00
Elektronikus elérhetősége: info@judit-art.hu

3.§ A Judit-Art Webáruház használatával kapcsolatos megkötések

3.1. A Judit-Art Webáruházat csak az ÁSZF feltételeit és az Adatvédelmi Szabályzatot elfogadó személy használhatja. Azaz a Judit-Art Webáruház használata során a Vásárlónak el kell fogadnia az ÁSZF feltételeit, valamint az Adatvédelmi Szabályzatban szereplő adatkezelést. Ennek hiányában a Vásárló köteles haladéktalanul megszakítani a Judit-Art Webáruház megtekintését, abban vásárlást nem eszközölhet.

3.2. Kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott személy csak törvényes képviselője beleegyezésével veheti igénybe a Judit-Art Webáruház szolgáltatásait. Ezen beleegyezés megszerzése a cselekvőképességében korlátozott személy felelőssége és feladata. A Judit-Art Webáruháznak nem feladata és nincs is rá lehetősége, hogy tudja ill. kiderítse ki van az online tranzakciók során a felhasználói oldalon, ezért ennek felelőssége kizárólag a Vásárlót terheli.

3.3. Amennyiben a Vásárló a Judit-Art Webáruház weboldalára belép és annak használatát folytatja, úgy azzal a Vásárló kijelenti, hogy az adatvédelmi nyilatkozatban levő felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette.

3.4. Amennyiben Vásárló nem fogadja el az ÁSZF-et, vagy az adatkezeléshez nem járul hozzá, úgy haladéktalanul köteles megszakítani a Judit-Art Webáruház használatát és elhagyni azt.

4.§ Vásárlói kör meghatározása

4.1. A termékeket kizárólag magánszemélyeknek értékesítjük. Adószámmal rendelkező vásárlók kiszolgálására nincs lehetőség.

4.2. Judit-Art Webáruház kifejezetten fenntartja a jogot a Vásárló Judit-Art Webáruház használatából történő végleges vagy átmeneti kizárására és valamennyi, a Vásárlóhoz kapcsolható megrendelés törlésére, amennyiben a Vásárló a Judit-Art Webáruház üzemeltetője által meghatározott ÁSZF, illetve egyéb, a termékoldalon feltüntetett értékesítési feltétel rosszhiszemű megkerülésével, kijátszásával adta le megrendelését.

5.§ Az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó szabályok, előzetes tájékoztatás

A Judit-Art Webáruház hivatkozással a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:82-6:85§ ára az alábbi tájékoztatást nyújtja a www.judit-art.hu szolgáltatásait igénybe vevőknek:

5.1. A szerződés elektronikus úton való megkötéséhez szükséges technikai lépések leírása:

A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás részletes jellemzőiről, áráról, valamint a szállítás díjáról, időtartamáról és feltételeiről a Vásárló a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A Vásárló a „Kosárba” vagy „Kosárba teszem!” feliratú gombra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni. Amikor a terméket kosarába helyezi, megjelenik egy információs ablak, ami tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális kosarába. SZJ nyomatékosan felhívja a Vásárló figyelmét, hogy a termék(ek) kosárba helyezése nem eredményezi a termék „lefoglalását”, illetőleg nem jelenti a Vásárló részéről sem a vételi szándék kinyilvánítását, sem a megrendelés véglegesítését. Ebből következően előfordulhat, hogy a kosárba helyezett termék bizonyos idő elteltével kikerül a Vásárló kosarából mivel azt egy másik Vásárló megvásárolta.
Ezen a felületen választhat, hogy tovább nézelődik a webáruházban („Vásárlás folytatása”) vagy befejezi a nézelődést és elkezdi a megrendelés folyamatát a „Tovább a pénztárhoz” feliratú gombra kattintva. Ha az utóbbi lehetőséget választotta, akkor megjelenik a kosár tartalma, ahol leellenőrizheti kosarának tartalmát. A kosár oldalon módosítani tudja a megrendelést, és tételt tud törölni a kosárból. Ha mindent rendben talált, akkor a „Tovább” gombra kattintva elkezdheti a megrendelést és bejelentkezhet fiókjába, illetve regisztráció nélkül is vásárolhat a kért adatok megadásával.
A vásárlásnak feltétele a regisztráció. Ha a Vásárló bejelentkezett fiókjába vagy megadott minden szükséges személyes adatot, a következő oldalon választhat, illetve módosíthatja a számlázási adatokat és választhat az átvételi lehetőségek közül (kiszállítás vagy áruházi átvétel). Kiszállítás esetén a szállítási adatokat kell megadnia, amennyiben bejelölte, hogy a számlázási címtől eltérő címre kéri a kiszállítást. A „Mentés” gombra kattintva lehet jóváhagyni a megadott beállításokat.
A szállítási adatok megadását követően a Vásárló egy jelölőnégyzetbe helyezetett pipával igazolhatja, hogy elolvasta, megértette és elfogadta az általános szerződés feltételeket és az adatvédelmi nyilatkozatunkat. Szintén ezen az oldalon kell kiválasztania a rendelkezésre álló lehetőségek közül a kívánt fizetési módot, az alapértelmezés a legutóbbi vásárlás alkalmával használt fizetési mód. Ezen oldalon megjelenik a vásárlási adatok összegzése, ahol a megrendelésének adatait a végleges elküldés előtt utoljára még ellenőrizheti. A „Vásárlás” gombra kattintva véglegesítheti megrendelését és küldheti el a SZJ részére.

A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani tudja: az oldalon a megrendelési folyamat alatt végig láthatóak a (1.) „Személyes adatok”, (2) „Átvételi lehetőségek”, (3.) „Fizetési mód” beállítások, amik rendre módosíthatóak az egyes modulok alján lévő (1.) „Cím szerkesztése”, (2.) „Szállítási mód változtatása”, (3.) „Fizetési mód változtatása” feliratokra kattintva. A „Rendelés jóváhagyása” pontban terméket törölhet a kosárból a kuka ikonra kattintva vagy módosíthatja a rendelni kívánt termék(ek) mennyiségét a „Mennyiség” oszlopban.

Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a “Vásárlás” gombra rákattintott, akkor megrendelést ad le, mely a Vásárló részéről kötelező érvényű ajánlatnak minősül.

Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy a Judit-Art Webáruház a Vásárló ajánlatát elfogadta (további részletek: ÁSZF 6.§).

A Vásárló megrendelése véglegesítésével egy záró felületre érkezik, ahol tájékoztatjuk a rendelésszámról, a rendelés összértékéről, az egyes termékek várható szállítási idejéről és arról hogy megrendelésének visszaigazolását és banki adatainkat e-mailben küldjük el számára. A rendelés visszaigazolás egy másolatát azonnal ki is nyomtathatja vagy elmentheti PDF formátumban.

5.2. A szerződéskötésre vonatkozó jogszabályi követelmények

Távollévők között kötött szerződés esetén a vállalkozás a jogszabály által előírt tájékoztatást – világos és közérthető nyelven – a Vásárlóval közli, vagy azt a Vásárló számára elérhetővé teszi az alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek megfelelő módon. A tartós adathordozón (ennek minősül az elektronikus levél, az e-mail is) rendelkezésre bocsátott tájékoztatásnak olvashatónak kell lennie. Ha a távollevők közötti, elektronikus úton kötött szerződés a Vásárló számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, a vállalkozás egyértelműen és jól látható módon, közvetlenül a Vásárló szerződési nyilatkozatának megtétele előtt felhívja a Vásárló figyelmét a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságaira a szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről vagy – ha a termék vagy szolgáltatás jellegéből adódóan az ellenértéket nem lehet előre ésszerűen kiszámítani – annak számítási módjáról, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségről), vagy ha e költségeket nem lehet ésszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy további költségek merülhetnek fel, határozatlan időre szóló vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza. Ha az ilyen szerződés átalánydíjas, arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege egyúttal a teljes havi költséget is jelenti. Ha az összes költséget nem lehet előre kiszámítani, a Vásárlót tájékoztatni kell az ellenszolgáltatás összegének kiszámításának módjáról; határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről; a határozott időre szóló olyan szerződés esetén, amely határozatlan időtartamúvá alakulhat át, az átalakulás feltételeiről, és az így határozatlan időtartamúvá átalakult szerződés megszüntetésének feltételeiről; a Vásárló kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról.

A vállalkozás köteles gondoskodni arról, hogy a Vásárló a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a nyilatkozat megtétele gomb vagy hasonló funkció aktiválásával jár, a gombot vagy a hasonló funkciót könnyen olvasható módon fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy ennek megfelelő, egyértelműen megfogalmazott felirattal kell ellátni, amely jelzi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után. A Judit-Art Webáruházban történő megrendelés során ezen tájékoztatási kötelezettségének akként tesz eleget, hogy a „Vásárlás” feliratú gombra kattintást megelőzően a Vásárló köteles egy jelölőnégyzet kipipálásával kijelenteni többek között, tudomásul vette, hogy a „Vásárlás” gombra történő kattintással kötelező érvényű ajánlatot tesz a kosárba helyezetett termék/szolgáltatás/digitális tartalom stb. megvásárlására, ami fizetési kötelezettséget von maga után.

A kereskedelmi célú internetes honlappal rendelkező vállalkozás köteles legkésőbb a Vásárló szerződéses ajánlatának megtételekor egyértelműen és olvashatóan feltüntetni az esetleges fuvarozási korlátozásokat és az elfogadott fizetési módokat.

A távollévők között kötött szerződés megkötését követően – ésszerű időn belül, de a termék adásvételére irányuló szerződés esetén legkésőbb az átadáskor, a szolgáltatásnyújtására irányuló szerződés esetén legkésőbb a szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor – a vállalkozás tartós adathordozón visszaigazolást ad a Vásárlónak a megkötött szerződésről. A visszaigazolás tartalmazza a fent részletesen meghatározott kötelező tájékoztatást, kivéve, ha azt a vállalkozás már a szerződés megkötése előtt tartós adathordozón a Vásárlónak megadta; és a Vásárló a 45/2014. (II.26) Korm. Rendelet 29. § m) pontja szerinti nyilatkozatot tett.

5.3. A szerződés írásbelisége, iktatása

A Judit-Art Webáruház használatával kötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. Az SZJ azt nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető. Jogi szempontból a webáruházban leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.

5.4. Az ügyintézés, szerződés nyelve

Bárminemű tájékoztatás, ügyintézés és szerződéskötés, valamint a szavatossági/jótállási eljárás nyelve a magyar. A szerződés megkötése is kizárólag magyar nyelven történik, arra Magyarország joga az irányadó.

5.5. Magatartási kódexre vonatkozó előzetes tájékoztatás

Az SZJ, illetve a Judit-Art Webáruház nem vetette alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.

5.6. Termékinformációk

A termékkel/szolgáltatással kapcsolatos fontos tudnivalókat (így különösen azok lényeges tulajdonságai, jellemzői; műszaki / technikai paraméterek stb.), valamint az eladási árakat a Vásárló a termék információs oldalán ismerheti meg még a megrendelése leadása előtt.

A Judit-Art Webáruházban megjelenített készletinformációk tájékoztató jellegűek, és arra az időpillanatra vonatkoznak, amikor a Judit-Art Webáruház adatbázisa frissítve lett. SZJ mindent megtesz azért, hogy ezek az adatok naprakészek legyenek, azonban a raktárkészlet gyors mozgásai miatt azokat szavatolni nem tudja, és így egyes (fogyóban levő) termékeket annak ellenére kaphatónak mutathat még az adott termékoldal, hogy azok időközben elfogytak.

5.7. Adatbeviteli hibák

Az SZJ az adatbeviteli hibáknak („félrekattintások”) a szerződéses nyilatkozat (ami vételár fizetésével járó, kötelező erejű vételi ajánlat) elküldését megelőző azonosítását és kijavítását az alábbiak szerint biztosítja.

A Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés SZJ részére való elküldéséig a Judit-Art Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen. A részletes leírást az ÁSZF 5.1. pontja tartalmazza.

5.8. Árfeltüntetés

A Judit-Art Webáruház által megvételre kínált termékek, szolgáltatások termékoldalon feltüntetett, magyar forintban megadott eladásai árai az általános forgalmi adót már tartalmazzák (bruttó árak).

A Judit-Art Webáruház az vételárat érintően az alábbi definíciókat alkalmazza:

Eladási ár: a Judit-Art Webáruházban eladásra kínált Termék tényleges eladási ára (vételár), amely tartalmazza az általános forgalmi adót (ÁFA) és további kötelező terheket. Az SZJ szabadon és függetlenül határozza meg eladási árait. Az eladási ár elsősorban az adott termék termékoldalán kerül feltüntetésre, melyet az alábbi ábrán szemléltetünk.

6.§ Elállás joga

Elállás joga Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt fizikai termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.
Nem illeti meg elállási jog a Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak, ebbe bele értendő minden egyedi kérésre készült tárgy.

7.§ Tanfolyamon való részvétel

A tanfolyam szervezője és vezetője

Név: Szőke Judit egyéni vállalkozó

Tanfolyam helyszíne: 9400 Sopron,Várkerület 98, fsz 5. üzlet

A Szőke Judit műhelyének üvegékszer készítő tanfolyamjaira jelentkezni lehet, www.judit-art.hu weboldalon.

A tanfolyamok kizárólag magánszemélyek részére kerül szervezésre.

A weboldal használatával, illetőleg a weboldalon történő regisztrációval, valamint az internetes felületen keresztül történő jelentkezéssel a jelentkező kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a Szőke Judit műhelye tanfolyamaira történő jelentkezési, lemondási, valamint a Szőke Judit műhelye szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, illetve az adatkezelési szabályzatot, és azok minden pontjával egyetért. A Szőke Judit műhelye felnőtteknek szóló tanfolyamaira való önálló részvétel feltétele a betöltött 14. életév. 18 év alatt a tanfolyamon való részvételhez szülői beleegyezés szükséges.

Az üvegékszer tanfolyamokat legalább 2 fő jelentkező esetén indítjuk el. Maximális létszám: 3 fő. A résztvevőket a jelentkezés elküldésének időpontja alapján regisztráljuk. Tanfolyamok menete tanfolyam időtartama témától függően kb. 3 – 5 óra. A várható időtartam az egyes tanfolyamok leírásánál feltüntetésre kerül. A tanfolyamra célszerű 5 perccel a kezdés előtt érkezni. A jelentkező késése esetén nincs lehetőségünk a tanfolyam időtartamának meghosszabbítására. A tanfolyamokon rövid bemutatkozást követően felhívjuk a figyelmet a potenciális baleseti forrásokra is. Ezek közül a legalapvetőbbek:

  • A gázégőt csak a tanfolyam vezető gyújthatja be!
  • A gázégő lángjának elzárása a munkaállomás elhagyásakor kötelező!
  • Üvegpálcát és szerszámot az oktató ad a tanulóknak!
  • Forró végű tárgyakat (üveg, szerszám) az asztalra mindig úgy kell letenni, hogy a forró vége tőlünk távolabb essen!
  • Forró szerszámmal, üveggel mások felé fordulni TILOS!
  • Amennyiben az elkészült forró üveget a kemencébe szeretné helyezni, azt hangosan jelezze a körülette lévőknek és bizonyosodjon meg, hogy szabad az út a kemence felé!
  • Amennyiben égési sérülést észlel, azonnal folyó hideg víz alá kell tenni az éget felületet, a megégett felületet és legalább 10 percig ott kell tartani, a tanfolyam vezetőjének azonnal kell jelezni a balesetet!
  • Nagyobb égési sérülés esetén kötelező a kórházi ügyeleten való ellátás!

Nyomatékosan felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a résztvevő saját hibájából vagy a program egyéb résztvevőinek hibájából bekövetkezett balesetekért a Szőke Judit műhelye felelősséget nem vállal. A tanfolyam tematikájához kapcsolódó bevezetés után a tanfolyam hallgatói saját maguk készítik el az üvegékszereket, az oktató irányításával. A munkafelületek rendben tartása a tanfolyam ideje alatt a résztvevők feladata.

Jelentkezés, kapcsolattartás
Az üvgékszer készítő tanfolyamra online, a www.judit-art.hu honlapon, ímélben, facebookon vagy telefonon keresztül lehet jelentkezni. A jelentkezőkkel való kapcsolattartás az általuk megadott e-mail címen vagy messenger-en keresztül történik. A jelentkezők az általuk megadott e-mail cím megfelelőségéért, valamint saját e-mail szolgáltatásuk és e-mail postafiókjuk megfelelő működéséért felelősséggel tartoznak. A fentiek szerint a jelentkező által használt e-mail szolgáltatással és/vagy postafiókkal összefüggésben felmerülő hibákért vagy hiányosságokért a Szőke Judit műhelye felelősséget nem vállal.

Részvételi díjak
Az üvegékszer késíztő tanfolyamok ára az egyes programok leírásánál kerül feltüntetésre. Az ár tartalmazza a szakember által vezetett elméleti oktatással egybekötött üveggyöngy/ékszer készítést, a készítéshez szükséges alapanyagokat, szerszámokat és védőszerelést.

Fizetés módja
Az üvegékszer készítő tanfolyam díját kizárólag előre, átutalással lehet kiegyenlíteni a megadott számlára történő befizetéssel.
A regisztráció kizárólag a részvételi díj beérkezésekor válik érvényessé. Amennyiben a
jelentkezést követő 24 órán belül nem érkezik meg az utalás, törölhetjük a regisztrációt.

Házirend
A résztvevők a műhelyt kizárólag a jelen szabályzatban és a biztonságtechnikai és túzvédelmi szabályzatban rögzítetteknek megfelelően használhatják, és kötelesek betartani a jelen szabályzat, valamint a tanfolyamot vezető oktató utasításait. A résztvevők a műhelyt, valamint annak berendezési és felszerelési tárgyait kizárólag a szerződésben rögzített célokra és rendeltetés szerűen használhatják. A résztvevők teljes felelősséggel tartoznak a műhelyben, valamint annak berendezési és felszerelési tárgyaiban vagy a műhely területén tartózkodó harmadik személynek okozott károk megtérítéséért. Amennyiben a résztvevő a jelen szabályzatban foglaltakkal ellentétes vagy a jogszabályi előírásokba ütköző magatartást tanúsít, illetve, ha nem tartja be a tanfolyamon vezető oktató utasításait, továbbá akkor is, ha a tanfolyam menetét vagy az ott jelenlévők részvételét bármely módon akadályozza vagy zavarja, az oktató döntése alapján a tanfolyamon való részvételből azonnali hatállyal kizárható. Ez esetben a résztvevő az általa befizetett részvételi díj visszaigénylésére nem jogosult, részvételi díját a tanfolyam szervezője kötbérként jogosult megtartani.

Tanfolyam elmaradása
Felhívjuk a résztvevők figyelmét, hogy a műhely működési sajátosságaira tekintettel az időpont változtatás jogát kifejezetten fenntartjuk. A tanfolyam esetleges elmaradásáról, illetőleg az időpontváltozásról minimum 24 órával a tanfolyam előtt e-mailben értesítjük a jelentkezőket, és felvesszük velük a kapcsolatot, új időpont egyeztetése végett. Tanfolyam lemondása, a jelentkezők elállási joga A résztvevőknek a tanfolyam időpontját megelőző 7. napig van lehetősége elállni a részvételtől. Az elállási szándékot a info@judit-art.hu címre megküldött e-mail üzenetben kell jelezni. Ebben az esetben a teljes részvételi díj visszautalásra kerül. Ezt követő lemondás esetén az előzetesen utalt részvételi díjat kötbérként számítjuk fel.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a tanfolyamon való részvételi lehetőség nem névre szól, így az a tanfolyam időpontjáig bárkire átruházható. Ha tehát a jelentkező nem tud részt venni a tanfolyamon, melyre jelentkezett, küldhet mást is maga helyett. A részvételi lehetőség átruházásának tényéről a fenti e-mail címre küldött üzenetben kell a tanfolyam időpontját megelőzően tájékoztatást küldeni.

Az ÁSZF visszavonásig érvényes: 2023.07.01.-től.

en_USEnglish